Budsjett for Oktober 2001

Inntekter

 

Lønn

15 000

Barntrygd

4 200

Kontantstøtte

3 000

Stipend

2 000

Sum Inntekter

24 200

 

 

Utgifter

 

Bolig

3 000

Husholdning

9 000

B.hage og SFO

470

Faste lån

6 200

Forsikringer

2 000

Klær/sko

1 000

Sum Utgifter

21 670

 

 

Månedens forventa resultat

2 530