Komma

Innskutte leddsetninger er merket med grønn farge.