Hvilken ordklasse?

I kryssordet nedenfor er det 10 ord som hører med til hver sin ordklasse.

  

Klikk på et tall for å få fram ledeord. Skriv inn løsningsordet.

1         2       
            
 3             
            
   4           
            
  5            
            
            
   6           
7              
8              
            
            
            
            
            
 9             
            
            

1. FY
3. JENTE
5. Et
6. DU
8. DERFOR
9. TYNN

2. OG
4. SYKLE
6.
7. ni