Hot Potatoes 6


 

JMatch

Programmet JMatch kan du bruke til å lage oppgaver med ord/uttrykk/ setninger som hører sammen. Det egner seg f. eks. utmerket til gloseprøver eller til andre oppgaver der en ønsker å utvide ordforrådet. Her kan du to flere varianter av samme oppgave.

  1. Start Hot Potatoes

  2. Klikk på JMatch

  3. Begynn med å skrive inn ordene som hører sammen

  4. Du kan klikke på denne knappen for å legge inn flere ord.


 

 
  1. Les mer her om hvordan du lagrer originalfila, konfigurerer brukergrense-snittet og lager og lagrer nettsidefila eleven skal bruke.