Eksempeløving

Nedenfor ser du flere ord og et tegn som skal bli til en setning.

    

Dra det første ordet slik at det kommer på plass på linja si. Fortsett med det neste ordet eller tegnet.