Alfabetisering 

Dra ord fra høyre til riktig tall på venstre side.

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
flom
gråte
hogge
hoppe
skodde
som
stoppe
sår
troll