Kryssord  

Klikk på et siffer for å se bilde av ordet du skal fram til. Er du i tvil om et svar, kan du klikke på Tips-knappen. Gjør du dette, taper du poeng.

1     2        
         
      3    4   
     5      
 6          
7       8    9    
         
  10