Å-lyden  

Her skal du bøye noen kortverb. Legg merke til at alle verbene har lang å-lyd i infinitiv og kort å-lyd i presens perfektum. Er du i tvil om hvordan du skal bøye verbene, kan du ha god nytte av å bruke Bokmålsordboka.

 
Infinitiv Presens Preteritum Presens perfektum
å gå har
å få har
å så har
å nå har
å slå har