Å-lyden

Hvilke ord skal du fram til i denne øvinga?