Alfabetisering

Dra ord frå høgre kolonne til rett plass på venstre side.

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
flom
gråte
hogge
hoppe
skodde
som
stoppe
sår