Kryssord 

Klikk på eit siffer for å sjå bilete av ordet du skal fram til. Er du i tvil om eit svar, kan du klikke på Tips-knappen. Gjer du dette, taper du poeng.

  1      2     
 3          
         
4      5       
        6   
  7         
8           
     9      
10