Verb

Bøy verba nedanfor. Legg merke til at infinitiv av alle verba har lang å-lyd. Korleis skal du då skrive presens perfektum når desse orda har kort å-lyd? Bruk gjerne Nynorskordboka om du treng hjelp.


Infinitiv Presens Preteritum Presens perfektum
å gå har
å få har
å så har
å nå har
å flå har