Æ-lyden

Klikk på et siffer for å få fram et bilde. Er du i tvil om hvilket ord du skal fram til, kan du klikke på Tips-knappen én eller flere ganger. Gjør du det, taper du poeng.

      1       
    2        3     
             
  4              
5                6   
        7         
              
   8      9           
            
10