Kryssord 

Klikk på eit siffer for å sjå bilete av ordet du skal fram til. Er du i tvil om eit svar, kan du klikke på Tips-knappen. Gjer du dette, taper du poeng.

     1       
 2           
         3   
       4     
 5           
     6       
          
7            
          
   8