Forkortinger

Skriv forkortinger. Svarer du feil to ganger på samme spørsmål, får du opp en flervalgsoppgave.