Oppsummering
 

Fullfør ytringene.


1. Hovedregelen er at forkortinger skal ha .

2. Legg merke til at mange forkortinger har etter hvert forkortet ord. Men det finnes også forkortinger som bare har punktum etter det forkortede ordet.

3. Det skal ikke være i forkortinger for , , , symbol for og (ord som består av andre ords første bokstav eller stavelse).

4. Initialord skal ha liten i genitiv.

5. Du skal ikke bruke ved forkortelser for skrifter i Bibelen.

6. Når du skriver et ord med forkortingspunktum sist i en setning eller ytring, skal du bare bruke punktum.

7. De fleste initialord som er egennavn, skal du skrive med bokstaver.

8. Bruk ikke mellom bokstaver i forkortinger.

9. Bruk i sammensetninger.

10. I ordlister, ordbøker og opplistende publikasjoner kan en bruke forkortinger uten for å spare plass.