Forkortingar

Skriv forkortingar. Svarer du feil to gonger på ei oppgåve, kan du få opp ei fleirvalsoppgåve.