Oppsummering

Fyll ut dei tomme felta.

1. Hovudregelen er at forkortingar skal ha .
2. Det skal ikke vere i forkortingar for , , , symbol for og (ord som består av den første bokstaven eller stavinga i andre ord).
3. Bruk ikkje mellom bokstavar i forkortingar.
4. Bruk i samansetningar.
5. Initialord skal ha liten i genitiv.
6. Du skal ikkje bruke ved forkortingar for skrifter i Bibelen.
7. Dei fleste initialord som er eigennamn, skal du skrive med bokstavar.
8. I ordlister, ordbøker og opplistande publikasjonar kan ein bruke forkortingar utan for å spare plass.
9. Legg merke til at mange forkortingar har etter kvart forkorta ord. Men det finst også forkortingar som berre har punktum etter det forkorta ordet.