Velg riktig ord i hver skriverute

Her er ordene du kan velge mellom: Hver – hver – Hvert – vær – være – Væren – været – vært – vert – Verten

1. er et stjernebilde på nordhimmelen.
2. En er et hanndyr av en sau.
3. En kan en person som tar imot gjester og trakterer dem.
4. Har er presens perfektum av verbet å .
5. Et fiske kan et strandsted som folk driver fiske fra.
6. Et kan også et sted der en sanker egg og dun av sjøfugl.
7. kan bety tilstand i atmosfæren som har med nedbør, temperatur, vind og skydekke å gjøre.
8. Sier du hendene i , mener du at noen skal få hendene opp i høyere luftlag.
9. Å trekke kan bety å trekke pusten.
10. Et menneske kan for bendelorm.
11. lørdag hører jeg på barnetimen.
12. kastet ut leieboeren.
13. riktig svar gir applaus.
14. Å vertskap for en (hannsau) i u dag vil i alle fall ikke jeg med på!