J-lyden 

Klikk på eit siffer for å sjå bilete av ordet du skal fram til. Er du i tvil om eit svar, kan du klikke på Tips-knappen. Gjer du dette, taper du poeng.

1      2     3     
4            
      5      
          
   6         
   7         
 8           
9            
          
  10