Kryssord 

Klikk på for å få fram ledeord. Er du i tvil om et svar, kan du klikke på Tips-knappen. Gjør du dette, taper du poeng.

     1     2       
3               
             
     4          
5              6   
      7      8     
 9              
   10            
        11       
 12              
             
             
 13