Sett ordene i alfabetisk rekkefølge

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
arbeidskirke
havrekjeks
kikkertsikte
kilo
kinesisk
kirkekonsert
kyle
kyllingbryst