Set orda i alfabetisk rekkefølgje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
kile
kitt
kjapp
kjellar
kjempe
kjerring
kjærasten
kjøleskap
kjølig
kyndig
kyr
tjuveri