Kj-lyden

Lytt til og skriv det du høyrer. Dersom du ikkje finn rett svar på dei to første svarforsøka i kvar oppgåve, får du opp ei fleirvalsoppgåve.