Kryssord

Klikk på et siffer for å se bilde av ordet du skal fram til. Er du i tvil om et svar, kan du klikke på Tips-knappen. Gjør du dette, taper du poeng.

     1   2     
    3       
   4        
        5   
6    7         
      8     
  9