Øving på Norsksidene til Norsk Nettskole

Kort og lang o-lyd

Øving på Norsksidene til Norsk Nettskole

Lytt og vel rett alternativ.