Kryssord 

Klikk på eit siffer for å sjå bilete av ordet du skal fram til. Er du i tvil om eit svar, kan du klikke på Tips-knappen. Gjer du dette, taper du poeng.

     1   2     
    3       
   4        
        5   
6    7         
      8     
  9