O-lyden

Lytt og skriv. Dersom du ikkje finn rett svar på dei to første svarforsøka i kvar oppgåve, får du opp ei fleirvalsoppgåve.