Å eller og?

1. Dei fekk lov til syngje spele.

2. Ho måtte stå opp ete frukost.

3. Han vart ståande klage.

4. Ho drog for hente vatn.

5. Vil du vere med på feire at ferien er slutt?

6. Vi ville vere med hjelpe deg.

7. Ver snill hjelpe meg!

8. Ver så god forsyne dykk!

9. Eg har den store glede helse frå Kongen.

10. Så seie alle var borte frå skolen på grunn av influensa.

11. Det heiter vel merke.

12. Du må lære lese skrive.

13. Eg får så lyst til juble danse!

14. Eg liker jogge, hoppe, danse, marsjere, promenere rusle.

15. Lese skrive rekne er bra. Lese skrive rekne er bra. Men få syngje litt, men få syngje litt, men få syngje litt, det gjer oss glad!