Sammenskriving og særskriving

Bilder er gjengitt med tillatelse fra www.amo.no.