Skriv inn sj-lyden i de tomme feltene

u eldent uskete ørøvere auet i en ekte, spilte akk og spiste okolade, mens efen øl anglet uk og alu ned i ekta og ekket ansen for å gi de ofle elene et okk.