Sett ordene i alfabetisk rekkefølge

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
bandasje
beskjed
divisjon
fallskjem
skidress
skive
skjeggape
skjenk
skjenn
skyldig