Diktat

 

Dette er ei diktatøving som inneheld fem tøyseytringar. Klarer du å skrive alle heilt rett?