Komma

Leddsetningene i disse oppgavene er merket med grønn skrift.