Bøy disse hankjønnsordene

Entall Flertall
Ubestemt form Bestemt form Ubestemt form Bestemt form
En dag
En kjepp
En sang
En skjermen
En radioer
En lærerne