Hvem utfører handlingen?

Skriv om setningene nedenfor med de samme ordene og lik oppbygging, men med nytt subjekt. Dette betyr at det gamle subjektet også får ny plass.