Sett inn spørreord

Velg riktig spørreord. Øvingen tar hensyn til at det kan være flere riktige svar på noen av oppgavene.

dag er det i dag?
gjorde du dette?
har hjulpet deg med leksene?
baker du brød?
har du gjemt matpakka di?
mener du vi bør gjøre i dag?
spør du meg om å hjelpe deg?
av disse oppgavene var det du ikke fikk til?
heter læreren din?
har tatt tubaen jeg skal spille på i dag?