Lag spørsmål

Du skal lage spørsmål som passer til helsetningene nedenfor. Først i spørresetningen skal det stå et verbal.