Lag spørsmål

Lag spørsmål av ordene i hvert eksempel.