Riktig ordstilling

Du skal skrive ytringen nedenfor på nytt, men legge til adverbialet ikke.