Riktig ordstilling

Sett inn adverbialet ikke i leddsetningene.