Ordstilling

Bruk ordene selv om når du knytter helsetningene nedenfor sammen til én ytring. Eksempel: Vi er ute i dag. Det er et ufyselig vær. Selv om det er et ufyselig vær, er vi ute i dag.