Ikke, bare og nesten

Hvilket svaralternativ er riktig?