Finn riktig ordstilling

I hver oppgave nedenfor finner du en helsetning som har feil ordstilling. Du skal skrive inn en ny helsetning med riktig ordrekkefølge.