God norsk

På nokre av oppgåvene kan to eller fleire svaralternativ vere rette.