Kven utfører handlinga?

Skriv setningane nedanfor med dei same orda og lik oppbygging, men med nytt subjekt. Dette betyr at det gamle subjektet også får ny plass.