Lag spørsmål

Du skal lage spørsmål som passar til heilsetningane nedanfor. Først i spørjesetninga skal det stå eit verbal.