Lag spørsmål

Lag spørsmål av orda du finn i kvart eksempel.