Rett ordstilling

Du skal skrive ytringa nedanfor på nytt, men leggje til adverbialet ikkje.