Rett ordstilling

Set inn adverbialet ikkje i leddsetningane.